20.12.2022

Da li su mladi u današnje vreme primorani da žive sa roditeljima?

Odgovor na ovo kompleksno pitanje nije lako dati. S jedne strane, postoji stara narodna krilatica, koja glasi: ,,Gde ima volje, ima i načina”, odnosno, ko nešto zaista...